Terugblik op 2022

Op dinsdag 25 oktober waren de heren Jan Roovers en Ludo Uijtdehaag te gast tijdens de maandelijkse Seniorenviering.    


 Het was een bijeenkomst waarbij voor menig bezoeker volop herinneringen aan de voormalige pastorie in de Molenstraat met ‘de witheren’ naar bovenkwamen. 

Onder de titel ‘Sterke verhalen’ vertelden zij op boeiende wijze over de geschiedenis van de Norbertijnen in het Tongerlohuys.

Een volgend verhaal uit het project ‘Sterke verhalen’ van het Tongerlohuys en de bibliotheek is voor 2023 zeker de moeite waard.

Oekraïense klanken in de Tolbergse Schuurkapel


Tijdens de Open Monumentendag zaterdag 10 september jl. stonden ook de deuren van de Tolbergse Schuurkapel gastvrij open. In de middag vond er een open podium plaats waar diverse musici het publiek op een verrassend mooi concert wisten te trakteren. Naast de professionele klanken aan de piano van Nadia Rutkovska en op de fluit Ben Cartens waren er de fraaie vocale klanken van de sopranen Valerija en Gunita. Daarnaast lieten twee vluchtelingen uit de Oekraïne horen hoe troostvol muziek kan zijn. Elvira aan de piano en Vladimir op gitaar wisten de bezoekers dan ook echt te raken. Een muzikale middag met deelnemers uit ondermeer Letland en Oekraïne bewezen weer eens dat muziek grenzeloos is!

Ave Maria : Meiconcert 29 mei 

Waar beter dan in de Tolbergse Schuurkapel die toegewijd is aan Maria, een concert geven bestaande uit Ave Maria composities. Onder leiding van de dirigente Gunita Kronberga, met aan de piano Edu de Goffau, verzorgde het Bevelands Vrouwenensemble Cantando een mooie muzikale middag. De vele bezoekers en uitvoerenden waren na afloop allemaal van mening dat dit een vervolg verdient.

 

NL doet 2022

Met een aantal vrijwilligers is onder een strak blauwe lucht, in het zonnetje de tuin van de Tolbergse Schuurkapel weer helemaal in orde gemaakt. De omgewaaide fruitboom is verwijderd en samen met andere, afgestorven boom, vervangen door twee frisse nieuwe fruitbomen. Verder is er gesnoeid en zijn nog frambozen struiken geplant. Natuurlijk alles weer netjes geschoffeld en schoongemaakt voor het voorjaar.

Voor de vrijwilligers is een heerlijke lunch verzorgd.

Gezamenlijk eten voor herhaling vatbaar!

Op dinsdag 29 maart jl. kwamen zo’n 30 personen naar de lunch die voor de eerste keer in de Tolbergse Schuurkapel plaatsvond. In plaats van de reguliere Seniorenviering op de laatste dinsdag van de maand, was dit keer gekozen voor het thema 'Samen eten'. Een schot in  de roos zo bleek uit de enthousiaste reacties. Zeker voor herhaling vatbaar, hoorde je menigeen zeggen.

 Enkele vrijwilligers hadden binnen de beperkte mogelijkheden die het keukentje in de Schuurkapel biedt, gezorgd dat er heerlijke verse kippensoep was, broodjes zelfs met warme worstjes en tot slot een uitgebreide keuze aan fruit. Dat zien eten doet eten werd op deze middag weer eens duidelijk zichtbaar. 

 Gezien de blije gezichten en de mooie reacties zal de keuze voor een maaltijd zeker nog wel een vervolg krijgen. Wanneer leest men te zijner tijd op de website . 

Klankvol samenspel

Terwijl zaterdag 5 maart jl. de zonnestralen de Tolbergse Schuurkapel beschenen, genoten de bezoekers binnen van een fraai concert van piano en dwarsfluit. De getalenteerde pianiste Nadia Rutkovska bracht samen met de musicus Ben Cartens een aansprekend programma met composities van Bach, Beethoven en Schubert. Als intermezzo liet de nog jonge Amber horen wat ze tot nu toe geleerd heeft van haar pianodocente Nadia. Op donderdagmiddag geeft Nadia in de Tolbergse Schuurkapel pianoles. Niets mooier voor een leerling om aan het publiek te laten horen wat je kunt. Om diverse redenen werd het concert door de bezoekers zeer gewaardeerd. Allereerst natuurlijk het professionele muzikale niveau van de musici welke ze lieten horen in een aansprekende ambiance die een echte huiskamer sfeer uitademde. Tenslotte kwam daar als extra bij het eindelijk weer eens kunnen bijwonen van een live concert. Hierbij aanwezig zijn was voor de coronatijd zo gewoon maar met die ervaringen van toen en de actualiteit van vandaag is dat allemaal niet vanzelfsprekend meer. Daarom hulde voor deze prachtige middag.

Terugblik op 2021

 

'Vriendenbubbel' op zondag 13 juni in de prachtige tuin van de Tolbergse Schuurkapel.

Dat de idyllische boomgaard bij de Schuurkapel zich uitstekend leent voor culturele activiteiten, werd door de dansers van Qoqojunior, weer eens onderstreept. Zowel deelnemers als bezoekers waren onder de indruk van de verrassend mooie en bijzondere omgeving. Het gaf deze fraaie, aansprekende dansuitvoering extra glans.
foto's Charel Hanny

Seniorenbijeenkomst 25 mei

Tijdens de maandelijkse Seniorenbijeenkomsten, stond in de meimaand Maria centraal. Een terechte keuze wanneer men bedenkt dat de Kapel toegewijd is aan Maria.
 Heeft u ook belangstelling voor een bezoek aan deze bijeenkomsten waar ontmoeten centraal staat? Wees welkom iedere laatste dinsdag van de maand om 14.00 uur.


"NL doet" activiteiten. 

Met vereende krachten werden ook in 2021 werkzaamheden verricht in en rond de Schuurkapel. Het Oranjefonds waardeert deelname aan NL Doet activiteiten door het schenken van een financiële bijdrage in de gemaakte kosten. Zo snijdt het mes aan twee kanten! 

Terugblik op 2020

Bijzondere dansontmoetingen 

Op dinsdag 27 oktober verzorgde de Stichting Roosendaal Danst een voorstelling van vier danssolo’s. Het programma bestond uit vier totaal verschillende dansen van drie professionele dansers en een leerling van de MBO dansopleiding in Roosendaal. Het geheel werd op deskundige wijze toegelicht door de artistiek leider van Roosendaal Danst Jacques van Meel. Na iedere solo gingen de bezoekers met de danser/danseressen in gesprek waardoor ‘het verhaal’ van de dans nog duidelijker werd. Aan het eind van deze bijzondere middag werden alle aanwezigen uitgenodigd om zittend op hun stoel, met hun mimiek , armen en handen de dansbewegingen van de dansers te imiteren. Opnieuw werd ook deze middag duidelijk dat zo’n voor velen totaal nieuwe ervaring veel energie en plezier oplevert. Dat de fraaie ruimte van de Tolbergse Schuurkapel een extra dimensie aan het begrip ‘plaats van ontmoeting’ wist toe te voegen, werd ook deze middag weer onderstreept.

Klankhealing

Op dinsdag 29 september vond er in de Tolbergse Schuurkapel een workshop “Klankhealing” plaats. Onder de deskundige leiding van Regina Wiericx van The Soulcircle, luisterden de aanwezigen naar de uiteenlopende klanken van de koperen en kristallen klankschalen. Uit de reacties na afloop bleek dat de bezoekers dit gebeuren op verschillende manieren hadden ervaren en van mening waren dat het een fijne middag was om tot rust te komen en alle berichten over het coronavirus voor even te vergeten.

Muziek in de boomgaard 

tijdens het Open Monumentenweekend 2020

Terwijl de zon aan een strak blauwe hemel stond, liep de boomgaard aan de Damastberg 108 in Roosendaal, zondag 20 september vol. Deze middag konden de bezoekers aan de Tolbergse Schuurkapel genieten van een gevarieerd concert. Muziek die in de open lucht gebracht wordt geeft altijd een extra dimensie, zo bleek ook deze zondagmiddag. Rekening houdend met de 1,5 meter afstand luisterden de bezoekers ademloos naar de uitvoerenden. Drie jonge leerlingen van de pianiste Nadia Rutkovska lieten horen wat het dagelijks oefenen op de piano oplevert. Nadia zelf een getalenteerde professionele pianiste liet de mensen genieten van haar prachtig pianospel hetzij solistisch hetzij als begeleiding van Gunita Kronberga. Velen kennen deze muzikale duizendpoot als dirigente van diverse koren. Daarnaast is zij een begenadigd zangeres die haar vocale talenten ook op de zondag van het Open Monumentenweekend liet horen. Het concert bleek uit de vele reacties na afloop, een schot in de roos en zeker voor herhaling vatbaar. Een bezoek na afloop aan de tuin gelegen achter de Tolbergse Schuurkapel maakten deze middag helemaal af.

Terugblik op 2019

Renovatie & Onderhoud

De gerenoveerde gevel

In het voorjaar van 2019 is de voorgevel van de Tolbergse Schuurkapel deels gerenoveerd.

Ingang dagkapel

Burendag 2019

Een gezellige en actief samen zijn tijdens burendag 2019.