Ontmoeten in de Tolbergse Schuurkapel  2023

Dagkapel

Elke dag is de Dagkapel open vanaf 10:00 uur tot 16.00 uur voor een moment van rust om te bidden en eventueel een kaarsje aan te steken.

Voor de vieringen op zondag kunt u een intentie opgeven. Kosten: € 11,-

Plaats van samenkomst: Tolbergse Schuurkapel, Damastberg 108, 
4708 DE Roosendaal.

Vieringen voor Senioren

De vieringen beginnen steeds om 14:00 uur. De laatste dinsdag van de maand.  

30 mei

27 juni
25 juli
29 augustus
26 september
31 okttober
28 november


Zondag vieringen


Elke eerste zondag van de maand is er om 11:00 uur een viering in de Tolbergse Schuurkapel. 

7 mei

28 mei - Pinksteren
4 juni
2 juli
6 augustus
13 augustus - Maria ten Hemelopneming
3 september
1 oktober
5 november
3 december 
24 december - Kerstavond

Een ervaring...

Wat betekent voor mij de schuurkapel? Een plek waar ik heel graag kom. Bijna dagelijks loop ik er even binnen. Ik steek dan ook vaak een kaarsje aan. Mensen om mij heen vragen vaak of ik ook voor hen een kaarsje op steek en voor hen wil bidden.
Ja,  bij Maria, een moment van bezinning, waarbij ik steun, troost en bemoediging vind. Maar ook vol dankbaarheid een weesgegroetje bid.

Ik kan deze plek aanbevelen voor ieder! 
Kom een keertje langs! Het verplicht tot niets.