Ontmoeten in de Tolbergse Schuurkapel  2021

Dagkapel

Elke dag is de Dagkapel open vanaf 09.30 uur tot 16.00 uur voor een moment van rust om te bidden en eventueel een kaarsje aan te steken.

Voor de vieringen op zondag kunt u een intentie opgeven. Kosten: € 11,-

Plaats van samenkomst: Tolbergse Schuurkapel, Damastberg 108, 
4708 DE Roosendaal.

Vieringen voor Senioren

Dinsdag   27 april
Dinsdag   25 mei
Dinsdag   29 juni
Dinsdag   27 juli
Dinsdag   31 augustus
Dinsdag   28 september
Dinsdag   26 oktober
Dinsdag   30 november
Dinsdag   28 december

De viering begint steeds om 14.00 uur. Iedere laatste dinsdag van de maand.

 U dient zich in verband met de richtlijnen voor het maximaal aantal personen, vooraf aan te melden! 

Zondag vieringen

Elke eerste zondag van de maand is er om 11.00 uur een viering in de Tolbergse Schuurkapel.

Zondag   2 mei
Zondag   23 mei - Pinksteren
Zondag   6 juni
Zondag   4 juli
Zondag   1 augustus
Zondag    15 augustus - Maria Hemelvaart
Zondag   5 september
Zondag   3 oktober
Zondag   7 november
Zondag   5 december
Zondag    24 december om 21:00  - Kerstviering 

Een ervaring...

Wat betekent voor mij de schuurkapel? Een plek waar ik heel graag kom. Bijna dagelijks loop ik er even binnen. Ik steek dan ook vaak een kaarsje aan. Mensen om mij heen vragen vaak of ik ook voor hen een kaarsje op steek en voor hen wil bidden.
Ja,  bij Maria, een moment van bezinning, waarbij ik steun, troost en bemoediging vind. Maar ook vol dankbaarheid een weesgegroetje bid.

Ik kan deze plek aanbevelen voor ieder! 
Kom een keertje langs! Het verplicht tot niets.