Ontmoeten in de Tolbergse Schuurkapel  2023

Dagkapel

Elke dag is de Dagkapel open vanaf 10:00 uur tot 16.00 uur voor een moment van rust om te bidden en eventueel een kaarsje aan te steken.

Voor de vieringen op zondag kunt u een intentie opgeven. Kosten: € 11,-

Plaats van samenkomst: Tolbergse Schuurkapel, Damastberg 108, 
4708 DE Roosendaal.

Vieringen voor Senioren

Op de laatste dinsdag van de maand om 14.00 uur

Dinsdag 31 oktober: De rozenkrans.

Dinsdag 28 november - Sterke verhalen; 

Dinsdag 19 december - samen aan tafel. 
Zondag vieringen

Elke eerste zondag van de maand is er om 11.00 uur een viering in de Tolbergse Schuurkapel.

U kunt een intentie opgeven à € 11,00 euro.


Zondag 5 november:

 woord- en communieviering aanvang 11.00 uur. Op 4 november vieren we het feest van Allerzielen. Ook wij staan stil bij al onze dierbaren die overleden zijn.

Zondag   3 december:  

woord- en communieviering aanvang 11.00 uur. Op deze zondag steken we de eerste van de vier kaarsen van de Adventskrans aan. Advent: de tijd ter voorbereiding op het Kerstfeest. 


Een ervaring...

Wat betekent voor mij de schuurkapel? Een plek waar ik heel graag kom. Bijna dagelijks loop ik er even binnen. Ik steek dan ook vaak een kaarsje aan. Mensen om mij heen vragen vaak of ik ook voor hen een kaarsje op steek en voor hen wil bidden.
Ja,  bij Maria, een moment van bezinning, waarbij ik steun, troost en bemoediging vind. Maar ook vol dankbaarheid een weesgegroetje bid.

Ik kan deze plek aanbevelen voor ieder! 
Kom een keertje langs! Het verplicht tot niets.