2024

Vrijdag 29 maart jl. vond de Kruiswegviering plaats. In de Tolbergse Schuurkapel werden de Kruiswegstaties, afkomstig van de voormalige Moeder Godskerk, muzikaal omlijst door de sopraan Markéta Palová en begeleid aan de piano door Amber Mertens.
De vele bezoekers waren vol lof over deze stijlvolle viering met indrukwekkende muziek en aansprekende teksten.

Op dinsdag 30 januari jl. wist de fotograaf Jan Jongmans, de tientallen bezoekers te boeien door zijn indrukkwekende diapresentatie getiteld ‘ Van Vlaamse Schuur naar Tolbergse Schuurkapel’.
Op boeiende wijze vertelde Jan over de verbouwing  in 1998/1999 van de voormalige schuur aan de Damastberg 108 tot de huidige fraaie Schuurkapel.

Omdat 2024 het jaar is dat het 25 jaar geleden is dat de Tolbergse Schuurkapel werd ingewijd, zullen er in de loop van het jaar diverse activiteiten plaatsvinden. Daarmee wordt nog eens onderstreept de bedoeling van dit pareltje in de wijk Tolberg : een plaats van ontmoeting.

2023

Op kerstavond zondag 24 december 2023 werd de viering muzikaal opgeluisterd door ‘ Het Familiekoor’ . In een volle Schuurkapel werd met deze viering een sfeervol begin gemaakt aan de kerstdagen. Natuurlijk ontbrak het na afloop weer niet aan de heerlijke worstenbroodjes. 


Het is een mooie traditie van de Heibergschool om de kerst- en en te organiseren in de Tolbergse Schuurkapel. Ook dit jaar kwamen alle leerlingen van voornoemde basisschool luisteren naar het kerstverhaal. Natuurlijk werd er ook volop meegezongen. Na deze kerstbijeenkomst en het elkaar wensen van hele mooie feestdagen, vertrokken alle leerlingen en docenten weer op weg naar twee weken vakantie. Tot de volgende keer!

Samen aan tafel

Op dinsdag 19 december werd weer een heerlijke lunch verzorgd in het kader van ‘Samen aan tafel’ . Zien eten doet eten, werd weer duidelijk onderstreept. De aanwezigen deden zich te goed aan allerlei lekkere spijzen verzorgd door de vrijwilligers. Er werden heel wat gesprekken gevoerd over het wel en wee van de mensen. Precies zoals deze bijeenkomsten bedoeld zijn.
 
 

Afscheid van Pastor Henri van Heemstede

Aan het eind van de viering op zondag 3 december jl. hebben de bezoekers aan de Tolbergse Schuurkapel afscheid genomen van Pastor Henri van Heemstede. Gedurende 5 jaar ging hij afwisselend met Pastor Ria Verheul, voor in de viering op de eerste zondag van de maand. Henri deed dat op een bijzonder prettige, ongedwongen manier waarbij zijn woorden in zijn overweging altijd bleven hangen. Na een opening met een actueel gebeuren, vaak licht van aard, kwam hij tot een mooie diepgang waarbij hij de relatie met het evangelie van de zondag niet uit het oog verloor. Henri heeft aangegeven minder gebonden te willen zijn. De zorg voor zijn inmiddels hoog bejaarde moeder vraagt  uiteraard zijn aandacht. Daarnaast hoopt hij ook nog ruimte te hebben om bij tijd en wijle van een verblijf in het buitenland te kunnen genieten. Uit de reacties van alle aanwezigen bleek hoe zeer de betrokkenen bij de Tolbergse Schuurkapel Henri zullen gaan missen. Gelukkig was er ook goed nieuws door de presentatie van een nieuwe pastor mevrouw Conny Sacré. Uit haar handen  en onder een warm applaus mocht Henri een stoffelijke blijk van grote waardering ontvangen. Onder het genot van koffie met natuurlijk lekkernijen passend bij de tijd van Sinterklaas, konden de aanwezigen van Henri afscheid nemen.

Open Monumentendag

Op zondag 10 september jl. kwamen tientallen bezoekers tijdens de Open Monumentendag naar de Tolbergse Schuurkapel. Door de hoge temperaturen werden ze op een muzikaal programma buiten in de boomgaard getrakteerd door de volksmuziekgroep Smidje Verholen. De aanwezigen genoten met volle teugen. Smidje Verholen had het ook erg naar de zin en hoopt op een volgende gelegenheid!

Dinsdag, 25 april

 

Het was een zeer geslaagde lunch vandaag waarin flink werd gesmikkeld en gezellig gekeuveld. Wanneer is het weer? -was al de vraag. "Dat wordt pas in het najaar. We zijn nu toch te laat voor een Michelin ster!" (Een paar foto's vooraf gemaakt.)

Schoonmaak dag: 1 april 2023 


Ook dit jaar was de Tolbergse Schuurkapel ingericht als stemlokaal. 

Op woensdag 15 maart bezochten heel wat mensen voor de eerste keer de Schuurkapel en waren enthousiast over de mooie locatie. 

Voor hen onbekend en toch zo dichtbij.

 

Stabat Mater ter gelegenheid 

van Goede Vrijdag 

  Op vrijdag 7 april 2023 werden tijdens de Goede Vrijdagviering, voor de eerste keer in de Tolbergse Schuurkapel, de kruiswegstaties gebruikt afkomstig uit de voormalige Moeder Godskerk. Het Bevelands Vrouwenensemble Cantando verzorgde de muzikale omlijsting door het zingen van het Stabat Mater van Giovanni Pergolesi. Zij werden begeleid door een strijkersensemble samengesteld uit studenten van de Fontys Hogeschool Tilburg. Pastoor Marc Lindeijer las afwisselend met de lector Louisa van Meer de teksten voor uit een mooi verzorgd boekje. Het geheel maakte op de bezoekers in een volle Schuurkapel, diepe indruk.