Welkom bij...

Tolbergse Schuurkapel 

Damastberg 108, 4708 DE Roosendaal.

Een plaats van ONTMOETING en VERBINDING.

Deze oorspronkelijke Vlaamse Schuur stond er al in 1870 en is uiteraard een monument. Met de bouw van de wijk Tolberg rijpte bij de laatste nazaat van de familie Kerstens ( Lisa Kerstens) het idee om van haar schuur gelegen naast de boerderij een kapel te maken. Vandaar de naam Tolbergse Schuurkapel. Op 28 mei 1999 is de kapel ingezegend door de toenmalige bisschop van Breda Mgr. M. Muskens en toegewijd aan de Heilige Maria. Om te zorgen dat deze kapel nog vele jaren zal blijven bestaan, heeft de familie Kerstens de gelijknamige Stichting Kerstens opgericht. Het bestuur van deze Stichting draagt zorg voor de instandhouding en onderhoud van deze kapel. Al vele jaren verbindt deze kapel en dagkapel mensen met elkaar in de ontmoeting. De vele vieringen en bijeenkomsten van sociaal/maatschappelijke aard die er gehouden worden zijn daar getuige van. We hopen dat deze kapel een plaats is waar God zich aan ons verbindt en waar steeds meer mensen aandacht en steun vinden, die ze nodig hebben. Voel je welkom voor het opsteken van een kaarsje in de Dagkapel, het bijwonen van een viering of de bijeenkomsten op de laatste dinsdagmiddag van de maand. Ontmoet de ander in dit monumentaal pareltje in de wijk Tolberg!

Dagkapel

Elke dag is de Dagkapel open vanaf 10:00 uur tot 16.00 uur voor een moment van rust om te bidden en eventueel een kaarsje aan te steken.

Voor de vieringen op zondag kunt u een intentie opgeven. Kosten: € 11,-

Plaats van samenkomst: Tolbergse Schuurkapel, Damastberg 108, 
4708 DE Roosendaal.


AKTIE  KAPELBALANS 2024 


Al vele jaren verbindt deze kapel en dagkapel mensen met elkaar. Denk maar eens aan de vieringen die we vaak houden in deze kapel. Een plaats waar God zich aan ons verbindt en waar steeds meer mensen aandacht en steun vinden die ze steeds nodig hebben.

Onze opdracht als Stichting Kerstens is samen met jullie die geschiedenis van verbondenheid om te zetten in een toekomst. Om ervoor te zorgen dat onze kinderen, kleinkinderen en iedereen die in de toekomst op zoek gaat naar verbinding terecht kunnen in deze kapel. In deze maatschappij waarin steeds meer verwijdering ontstaat, mogen wij als gemeenschap van de Tolbergse Schuurkapel de eenheid blijven zoeken.

Daar waar steeds meer mensen eenzaam zijn, proberen wij hen nabij te zijn. Zo verbinden we ons aan de maatschappij, aan elkaar en daarmee aan God. ‘Kapelbalans’ is er om ervoor te zorgen dat dit ook financieel mogelijk blijft. Daarvoor hebben wij uw financiële bijdrage hard nodig. Het geld dat u geeft aan deze ‘kapelbalans’ is een investering.
Een investering in de kapel van nu én de kapel van morgen. Een investering in uzelf en in de generaties die nog komen.
 
Stichting Kerstens
Rekeningnr. NL 96 RABO 0144305518