Welkom bij...

Tolbergse Schuurkapel 

Damastberg 108, 4708 DE Roosendaal.

Een plaats van ONTMOETING en VERBINDING.

De Tolbergse Schuurkapel bestaat al als kapel vanaf 1999.
Er zijn twee delen: de schuurkapel en de dagkapel.
Deze oorspronkelijke Vlaamse Schuur stond er al toen in 1870 de naastgelegen langgevelboerderij gebouwd werd.

Meer dan 100 jaar was deze Vlaamse Schuur in gebruik bij de boerderij. Met de bouw van de wijk Tolberg rijpte bij de laatste nazaat van de familie Kerstens ( Lisa Kerstens) het idee om van haar schuur een kapel te maken. Vandaar de naam Tolbergse Schuurkapel. Op 28 mei 1999 is de kapel ingezegend door de toenmalige bisschop van Breda Mgr. M. Muskens en toegewijd aan de Heilige Maria.

Om te zorgen dat deze kapel nog vele jaren zal blijven bestaan, heeft de familie Kerstens de gelijknamige Stichting Kerstens opgericht. Het bestuur van deze Stichting moet zorgdragen voor de instandhouding en onderhoud van deze kapel. Met andere woorden zij heeft het erfpachtrecht over de kapel en de bijbehorende tuin en parkeerplaats.

Al vele jaren verbindt deze kapel en dagkapel mensen met elkaar in de ontmoeting. De vele bijeenkomsten, die er gehouden worden zijn daar getuige van. We hopen dat deze kapel een plaats is waar God zich aan ons verbindt en waar steeds meer mensen aandacht en steun vinden, die ze nodig hebben.

De opdracht van het bestuur van de Stichting Kerstens is ook om samen met de bezoekers en belangstellenden de geschiedenis van de kapel in verbondenheid om te zetten in een toekomst. Een toekomst die ervoor zorgt dat mensen die op zoek zijn naar verbinding terecht kunnen in deze kapel.
Belangrijk nieuws! 

ANNULERING KOMENDE VIERINGEN


In verband met de invoering van de nieuwe lockdownregels van dinsdag 15 december jl. heeft het bestuur van de Stichting Kerstens besloten om alle komende vieringen te annuleren. Dat geldt voor de Seniorenviering op dinsdag 22 december, de Kerstvieringen op 24 december om 17.00 en 19.00 uur en de viering op zondag 3 januari 2021
Het is met veel pijn in het hart dat we dit ingrijpende besluit hebben moeten nemen maar we zijn ons ervan bewust dat we met z’n allen alles in het werk moeten stellen om het coronavirus te bedwingen. Met het annuleren van onze bijeenkomsten nemen we onze verantwoordelijkheid om hier ons steentje aan bij te dragen. Dat nu juist in deze donkere decembermaand wanneer het samenkomen zo welkom is, onze activiteiten komen te vervallen heeft het besluit extra zuur gemaakt. Wij vertrouwen erop dat u begrip zult hebben voor ons besluit. We hopen dat u in deze voor velen moeilijke periode, toch lichtpuntjes zult weten te vinden die u zullen helpen om deze tijd door te komen. We wensen u gezegende en sfeervolle Kerstdagen toe en alle goeds voor 2021 met bovenal een goede gezondheid.

Bestuur Stichting Kerstens

Dank u voor jullie steun! 


De Tolbergse Schuurkapel is een plaats van ontmoeting. Om te zorgen dat steeds meer mensen van de activiteiten in deze fraaie locatie kunnen genieten hebben wij zo veel mogelijk steun nodig. Daarom hadden we ons voor de eerste keer aangemeld om deel te nemen aan de Rabo ClubSupport actie. Tussen 5 en 25 oktober kon men de stemmen uitbrengen (ook) voor de Tolbergse Schuurkapel ten name van Stichting Kerstens. Deze aktie heeft € 91,68 opgebracht waarvoor hartelijk dank! Ook met deze opbrengst hopen wij onze activiteiten voor alle belangstellenden in deze Schuurkapel voort te kunnen zetten.