Welkom bij...

Tolbergse Schuurkapel Damastberg 108, 4708 DE Roosendaal.


Een plaats van ONTMOETING en VERBINDING.


De Tolbergse Schuurkapel bestaat al als kapel vanaf 1999.
Er zijn twee delen: de schuurkapel en de dagkapel.
Deze oorspronkelijke Vlaamse Schuur stond er al toen in 1870 de naastgelegen langgevelboerderij gebouwd werd.
Meer dan 100 jaar was deze Vlaamse Schuur in gebruik bij de boerderij. Met de bouw van de wijk Tolberg rijpte bij de laatste nazaat van de familie Kerstens ( Lisa Kerstens) het idee om van haar schuur een kapel te maken. Vandaar de naam Tolbergse Schuurkapel. Op 28 mei 1999 is de kapel ingezegend door de toenmalige bisschop van Breda Mgr. M. Muskens en toegewijd aan de Heilige Maria.

Om te zorgen dat deze kapel nog vele jaren zal blijven bestaan, heeft de familie Kerstens de gelijknamige Stichting Kerstens opgericht. Het bestuur van deze Stichting moet zorgdragen voor de instandhouding en onderhoud van deze kapel. Met andere woorden zij heeft het erfpachtrecht over de kapel en de bijbehorende tuin en parkeerplaats.

Al vele jaren verbindt deze kapel en dagkapel mensen met elkaar in de ontmoeting. De vele bijeenkomsten, die er gehouden worden zijn daar getuige van. We hopen dat deze kapel een plaats is waar God zich aan ons verbindt en waar steeds meer mensen aandacht en steun vinden, die ze nodig hebben.

De opdracht van het bestuur van de Stichting Kerstens is ook om samen met de bezoekers en belangstellenden de geschiedenis van de kapel in verbondenheid om te zetten in een toekomst. Een toekomst die ervoor zorgt dat mensen die op zoek zijn naar verbinding terecht kunnen in deze kapel.


De Tolbergse Schuurkapel is een plaats van ontmoeting. Om te zorgen dat steeds meer mensen van de activiteiten in deze fraaie locatie kunnen genieten hebben wij zo veel mogelijk steun nodig. Daarom hebben we ons voor de eerste keer aangemeld om deel te nemen aan de Rabo ClubSupport actie. Tussen  5 en 25 oktober kunt u uw stem uitbrengen (ook) voor de Tolbergse Schuurkapel ten name van Stichting KerstensJe moet wel lid zijn van Rabobank Zuidwest-Brabant. Schrijf je dus hier  alvast in als lid, dan krijg je te zijner tijd per mail een stemcode toegezonden. Met de opbrengst van deze actie hopen wij onze activiteiten voor alle belangstellenden in deze Schuurkapel voort te kunnen zetten. Daarom alvast hartelijk dank! 

Nieuws

Komende diensten

Voor de  seniorenviering  (workshop "Klankhealing") op dinsdag 29 september  om 14.00 uur en de dienst op zondag  4 oktober a.s. om 11:00 uur  dient men zich in verband met de richtlijnen voor het maximaal aantal personen, vooraf aan te melden.
Dit kan telefonisch bij Gerard Schoenmakers:
06-53384346 of per e-mail schoenmakers01@home.nl
 Graag tot ziens en blijf gezond!