Welkom bij...

Tolbergse Schuurkapel 

Damastberg 108, 4708 DE Roosendaal.

Een plaats van ONTMOETING en VERBINDING.

De Tolbergse Schuurkapel bestaat al als kapel vanaf 1999.
Er zijn twee delen: de schuurkapel en de dagkapel.
Deze oorspronkelijke Vlaamse Schuur stond er al toen in 1870 de naastgelegen langgevelboerderij gebouwd werd.
Meer dan 100 jaar was deze Vlaamse Schuur in gebruik bij de boerderij. Met de bouw van de wijk Tolberg rijpte bij de laatste nazaat van de familie Kerstens ( Lisa Kerstens) het idee om van haar schuur een kapel te maken. Vandaar de naam Tolbergse Schuurkapel. Op 28 mei 1999 is de kapel ingezegend door de toenmalige bisschop van Breda Mgr. M. Muskens en toegewijd aan de Heilige Maria.
Om te zorgen dat deze kapel nog vele jaren zal blijven bestaan, heeft de familie Kerstens de gelijknamige Stichting Kerstens opgericht. Het bestuur van deze Stichting moet zorgdragen voor de instandhouding en onderhoud van deze kapel. Met andere woorden zij heeft het erfpachtrecht over de kapel en de bijbehorende tuin en parkeerplaats.
Al vele jaren verbindt deze kapel en dagkapel mensen met elkaar in de ontmoeting. De vele bijeenkomsten, die er gehouden worden zijn daar getuige van. We hopen dat deze kapel een plaats is waar God zich aan ons verbindt en waar steeds meer mensen aandacht en steun vinden, die ze nodig hebben.
De opdracht van het bestuur van de Stichting Kerstens is ook om samen met de bezoekers en belangstellenden de geschiedenis van de kapel in verbondenheid om te zetten in een toekomst. Een toekomst die ervoor zorgt dat mensen die op zoek zijn naar verbinding terecht kunnen in deze kapel.

 Samen eten is elkaar ontmoeten 

Een bekend gezegde is: zien eten doet eten! Daarom past het prima om in het kader van de maandelijkse Seniorenviering, u dit keer uit te nodigen om gezamenlijk de lunch te gebruiken. De soep met broodjes wordt geserveerd op
Dinsdag 30 november a.s. om 12.00 uur

Voor een goed verlopen van de organisatie is het belangrijk om vooraf te weten op hoeveel mensen er kan worden gerekend. Graag daarom aanmelden  voor 20 november bij Gerard Schoenmakers  06-53384346.
De kosten van €3,50 per persoon betaalt u op 30 november.

 

Viering Kerstmis 2021 


TOLBERGSE SCHUURKAPEL


Op vrijdagavond 24 december a.s. hopen wij u te mogen ontmoeten bij de Kerstviering om 20.00 uur. De muzikale verzorging is weer in vertrouwde handen van ‘Het Familiekoor’.


Gezien de grote belangstelling die er voor deze viering altijd is en het beperkt aantal plaatsen, is het noodzakelijk dat er vooraf wordt gereserveerd. 
Dit kan telefonisch bij Gerard Schoenmakers: 06-53384346. De gereserveerde toegangskaartjes worden bij u thuis bezorgd.
Wij kijken er naar uit om samen met u weer een sfeervolle Kerstviering te mogen beleven.


Bestuur van Stichting Kerstens


Stemmen Rabo Club Supportactie
Tussen 5 en 25 oktober a.s. kan er weer gestemd worden op uw favoriete Stichting/Vereniging via de Rabo Club Support actie. Hoe meer stemmen er worden uitgebracht hoe meer geld de bank overmaakt. Als Stiching Kerstens zouden we heel graag een beamer in eigen beheer willen hebben om bijvoorbeeld te gebruiken bij Seniorenvieringen. 

Ook om ermee aan de toenemende vraag van organisaties die gebruik maken van de Tolbergse Schuurkapel, te kunnen voldoen. Wat zou het fijn zijn wanneer we de beamer mede dankzij uw stem zouden kunnen kopen. Het enige wat u hoeft te doen is op uw computer of Ipad in te toetsen Rabo Club Supportactie en vervolgens Stichting Kerstens en dan stemmen.
 Alvast hartelijk dank !