Welkom bij...

Tolbergse Schuurkapel 

Damastberg 108, 4708 DE Roosendaal.

Een plaats van ONTMOETING en VERBINDING.

De Tolbergse Schuurkapel bestaat al als kapel vanaf 1999.
Er zijn twee delen: de schuurkapel en de dagkapel.
Deze oorspronkelijke Vlaamse Schuur stond er al toen in 1870 de naastgelegen langgevelboerderij gebouwd werd.

Meer dan 100 jaar was deze Vlaamse Schuur in gebruik bij de boerderij. Met de bouw van de wijk Tolberg rijpte bij de laatste nazaat van de familie Kerstens ( Lisa Kerstens) het idee om van haar schuur een kapel te maken. Vandaar de naam Tolbergse Schuurkapel. Op 28 mei 1999 is de kapel ingezegend door de toenmalige bisschop van Breda Mgr. M. Muskens en toegewijd aan de Heilige Maria.

Om te zorgen dat deze kapel nog vele jaren zal blijven bestaan, heeft de familie Kerstens de gelijknamige Stichting Kerstens opgericht. Het bestuur van deze Stichting moet zorgdragen voor de instandhouding en onderhoud van deze kapel. Met andere woorden zij heeft het erfpachtrecht over de kapel en de bijbehorende tuin en parkeerplaats.

Al vele jaren verbindt deze kapel en dagkapel mensen met elkaar in de ontmoeting. De vele bijeenkomsten, die er gehouden worden zijn daar getuige van. We hopen dat deze kapel een plaats is waar God zich aan ons verbindt en waar steeds meer mensen aandacht en steun vinden, die ze nodig hebben.

De opdracht van het bestuur van de Stichting Kerstens is ook om samen met de bezoekers en belangstellenden de geschiedenis van de kapel in verbondenheid om te zetten in een toekomst. Een toekomst die ervoor zorgt dat mensen die op zoek zijn naar verbinding terecht kunnen in deze kapel.




AKTIE KAPELBALANS 2021

TOLBERGSE SCHUURKAPEL


Zoals u zich misschien kunt herinneren hebben we de laatste 2 jaar in de vieringen van januari en februari uw aandacht gevraagd voor de AKTIE KAPELBALANS.


Nu de vieringen in januari en februari niet doorgaan vanwege de opgelegde regels .i.v.m. het coronavirus gaat het bestuur op deze wijze uw aandacht vragen voor de AKTIE KERKBALANS.

 

VERBINDING GEZOCHT

Al vele jaren verbindt deze kapel en dagkapel mensen met elkaar. Denk maar eens aan de vieringen die we vaak houden in deze kapel. Een plaats waar God zich aan ons verbindt en waar steeds meer mensen aandacht en steun vinden die ze steeds nodig hebben.


Onze opdracht als Stichting Kerstens is samen met jullie die geschiedenis van verbondenheid om te zetten in een toekomst. Om ervoor te zorgen dat onze kinderen, kleinkinderen en iedereen die in de toekomst op zoek gaat naar verbinding terecht kunnen in deze kapel. In deze maatschappij waarin steeds meer verwijdering ontstaat, mogen wij als gemeenschap van de Tolbergse Schuurkapel de eenheid blijven zoeken. 

Daar waar steeds meer mensen eenzaam zijn, proberen wij hen nabij te zijn. Zo verbinden we ons aan de maatschappij, aan elkaar en daarmee aan God. ‘Kapelbalans’ is er om ervoor te zorgen dat dit ook financieel mogelijk blijft. Daarvoor hebben wij uw financiële bijdrage hard nodig. Het geld dat u geeft aan deze ‘kapelbalans’ is een investering.

Een investering in de kapel van nu én de kapel van morgen. Een investering in uzelf en in de generaties die nog komen.


Stichting Kerstens

Rekeningnr. NL 96 RABO 0144305518

In de afgelopen maanden hebben reeds 4 trouwe bezoekers uit eigen beweging een bedrag overgemaakt in het kader van deze AKTIE. Daar is de Stichting erg blij mee.

Door uw bijdrage hoopt het bestuur zijn opdracht ook in de toekomst waar te maken.


Bij vragen kunt u altijd contact opnemen met mij. 

Dit kan telefonisch op het volgende nummer: Gerard Schoenmakers 06-53384346


Tot slot: beste groet, volhouden, sterkte en we denken aan jullie door iedere dag een kaarsje te laten branden voor de goede afloop.


Namens het Bestuur van Stichting Kerstens

Gerard Schoenmakers.

Secretaris


Hoe zit het ook alweer met de betekenis van de Veertigdagentijd?

De vastentijd begint op een woensdag, die Aswoensdag heet. Dit jaar was dat woensdag 17 februari. Dat ‘as’ komt van een katholieke gewoonte: de priester strijkt dan met as een kruisje op je voorhoofd. In verband met de corona is dit jaar het kruisje vervangen door wat as te strooien over het hoofd van de mensen.

De laatste week van de lijdenstijd is het hoogtepunt: deze heet de Goede Week. In veel kerken is dan elke dag een bijeenkomst, op z’n minst op de vrijdagavond en de zondagochtend.

De laatste dagen van deze week zijn het belangrijkste. De donderdag is Witte Donderdag, waarop Jezus’ laatste maaltijd wordt herdacht. De vrijdag heet Goede Vrijdag, waarin Jezus’ kruisiging centraal staat. De zaterdag wordt Stille Zaterdag genoemd, omdat die dag Jezus gestorven was. De zondag is van deze dagen de laatste en de allerbelangrijkste: dit is Pasen, de dag dat Jezus opstond uit de dood.

Bij vasten gaat het niet om spierkracht, maar om wilskracht

Waarom duurt de vastentijd veertig dagen?

Het zijn eigenlijk 46 dagen, omdat de zondagen niet mee worden geteld: de zondag is namelijk een feestdag en dan hoef je niet te vasten.

Veertig is gekozen omdat het in de Bijbel een belangrijk getal is: het staat voor ‘een volle generatie’. Veel vrouwen kunnen na hun veertigste namelijk meestal geen kinderen meer krijgen. Dan begint er dus symbolisch een nieuwe generatie. Ook waren in die tijd veel ouders rond de veertig als hun oudste kinderen het huis uit gingen.

In de Bijbel komt het getal veertig regelmatig terug. Noach wachtte bijvoorbeeld veertig dagen voordat hij uit zijn boot stapte. Mozes verbleef veertig dagen op de Sinaïberg en kreeg toen pas de Tien Geboden. Elia zwierf veertig dagen in diezelfde omgeving en ontmoet dan God. Bij Jezus komen deze verhalen samen als hij zelf ook veertig dagen zich terugtrekt in een woestijn. Daar worstelt hij enorm met zijn roeping, maar uiteindelijk staat hem alles helder voor de geest en begint hij zijn publieke optreden.

Telkens dus een periode van veertig dagen waarin een persoon in de Bijbel intens zoekt, maar een nieuw leven met God vindt. Dat wordt als het ware ‘nagespeeld’ in de Veertigdagentijd: de christenen zoeken God en hopen hem uiteindelijk te vinden.


Waarom vasten veel christenen in deze periode?

Vasten is een soort trainen. Net zoals je in de sportschool het jezelf kunstmatig een beetje lastig maakt om zo je spieren te ontwikkelingen en je conditie te verbeteren. Zo is vasten een methode om jezelf geestelijk een beetje onder druk te zetten om zo je spirituele uithoudingsvermogen te vergroten.

Bij vasten gaat het dus niet om spierkracht, maar om wilskracht. Door jezelf iets kleins te ontzeggen train je je vermogens om in het algemeen meer door te zetten en nee te zeggen.

Vasten kan op allerlei manieren: de clou is dat je jezelf een periode iets ontzegt wat je graag wilt. Denk aan het minderen of volledig stoppen van:

· alcohol

· suiker

· social media

· tv

· beleg

· tussendoortjes

Traditioneel is de zondag trouwens de uitzondering: dan hoef je niet te vasten, want dat is een feestdag.

Veertigdagentijd : een tijd van bezinning ter voorbereiding op Pasen. Hopelijk zijn tegen die tijd de coronaregels dan wat versoepeld en kunnen we elkaar weer ontmoeten in die Kapel die ons allemaal zo dierbaar is : de Tolbergse Schuurkapel.